Wartość różnorodności w budowaniu efektywnego zespołu


Pewnego dnia jeden z pracowników zapytał mnie: Marek, jaki jest Twój klucz doboru

pracowników w firmie? Po czym dodał: przecież my jesteśmy z zupełnie innych bajek, a to wszystko dobrze działa.

Moja odpowiedź była stosunkowo krótka i przedstawiona za pomocą wielokolorowego rysunku. Powiedziałem, że kieruję się zasadą, że im bardziej różnorodny (kolorowy) zespół, tym większy jego potencjał, a także kreatywność, chęć do współpracy i zaangażowanie. A to buduje jego przewagę konkurencyjną, nie tylko w biznesie, ale również w innych sferach.


Chciałbym przybliżyć trzy elementy z zakresu budowania zespołu:


  1. Czynniki osobowościowe – dobierając skład zespołu, poszukuję zawsze interesujących osobowości, a nie stricte pracowników. Interesuje mnie osoba, jej historia, pasje i oczekiwania, a także sposób komunikowania się. Kompetencje z CV są równie ważne, ale ich analizą zajmuję się na kolejnym etapie. Spędzamy ze sobą w pracy wiele godzin, więc istotne jest, abyśmy dobrze czuli się w swoim towarzystwie i odpowiednio ze sobą komunikowali. Odpowiednio, czyli: wprost, w obu kierunkach, bez podtekstów.

Dodatkowo posługuję się narzędziem wspierającym budowanie zespołu, jakim jest profil psychometryczny kandydata Insights Discovery.

  1. Zróżnicowanie wiekowe – to niesamowity potencjał do dzielenia się wiedzą, podejściem do życia i pracy. Służy zachowaniu pewnej równowagi związanej z motywacją, wzajemną inspiracją, zaangażowaniem, współdziałaniem i reagowaniem na nowe wyzwania. To także odzwierciedlenie przekroju wiekowego potencjalnych lub dotychczasowych klientów i możliwość lepszego zrozumienia ich potrzeb, dopasowania procesu ich obsługi lub współpracy z nimi.

  1. Bagaż doświadczeń – poszukując ciekawych osobowości, jestem otwarty na to, co wnoszą do zespołu, np.

- dotychczasowa ścieżka zawodowa

- działania poza obszarem biznesu, w zakresie wolontariatu czy różnego rodzaju organizacji

pozarządowych

- realizacja zainteresowań lub pasji

- prowadzone indywidualnie projekty

- dotychczasowe osiągnięcia


Wymieniając trzy powyższe punkty, chciałbym podkreślić konieczność całościowego spojrzenia na budowanie zespołu, firmy i efektywnej kultury organizacyjnej. Dla mnie szczególnie ważne w tym ujęciu są jasno sprecyzowane wartości, którymi się kierujemy. Stanowią bazę wyjściową do tworzenia efektywnej i skutecznej organizacji. Drugim elementem jest oczywiście cel, który chcemy osiągnąć i droga, która do tego celu prowadzi. Trzecim punktem jest odpowiedzialne przywództwo (ryba psuje się od głowy) i prowadzenie oraz wspieranie zespołu podczas realizacji zadań i celów.


Firma nie jest jednak zawieszona w próżni i powinna pamiętać o funkcjach społecznych, które pełni. Tutaj wszystkie autentyczne działania z zakresu wolontariatu, wspierania organizacji pozarządowych, tworzenia projektów, które pozwalają dzielić się chociażby wiedzą i doświadczeniem, stanowią ważny punkt. Powinniśmy pamiętać o naszym wpływie na otoczenie i podchodzić do tego tematu ze szczególną odpowiedzialnością.


Na koniec nasuwa się pytanie, po co to wszystko? Po co wartości, kultura organizacyjna, odpowiedzialność, itd. Przecież liczy się liczba i zysk firmy.


W niektórych organizacjach tak faktycznie jest. Są one efektywne, zyskowne i przynoszą odpowiednie dywidendy udziałowcom (chwała im za to). Moim zdaniem, w ujęciu strategicznym i długoterminowym, takie organizacje jednak przegrają z tymi, które są otwarte i wrażliwe na otoczenie. To organizacje, które poza realizacją celów biznesowych patrzą szerzej i zmieniają świat na lepszy. Podchodzą do realizacji zadań z większym szacunkiem i pokorą. Umieją dzielić się tym, co mają - bardzo często jest to czas, a nie pieniądze (których znaczenia oczywiście nie umniejszam ). Różnorodności nie należy się obawiać. Wnosi ona możliwość spojrzenia na wiele zagadnień z różnych perspektyw, co w konsekwencji daje nowe bodźce do rozwoju.


Czy to działa?


Znam co najmniej kilka przykładów organizacji, które poprzez zmianę kultury zarządzania i podejścia do otoczenia, uzyskały rekordowe wyniki w kontekście efektywności ekonomicznej. Dlatego uważam, że warto się zatrzymać i spojrzeć z lotu ptaka na organizację, zarówno w ujęciu krótko- jak i długoterminowym, biorąc odpowiedzialność za zespół oraz otoczenie, w którym funkcjonujemy.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty