Osobista misja przywódcyObecnie temat przywództwa jest niesłychanie popularny. Wiele się mówi o potrzebie silnych przywódców, wartościach, autorytetach i turkusowych organizacjach. Ale jak wiele z tych rzeczy, o których się mówi, wprowadza się w czyn?

Dzisiaj chciałbym się zatrzymać na kwestiach związanych z osobistą misją przywódcy, bez której trudno jest mówić o realnym przywództwie. Jeśli nie wiemy, co i dlaczego chcemy osiągnąć w życiu prywatnym i zawodowym, to jak mamy w sposób odpowiedzialny przewodzić innymi?

Z mojego doświadczenia w pracy doradczej/konsultacyjnej z osobami pretendującymi do miana przywódców wynika, że niewiele z tych osób zadaje sobie pytanie o osobistą misję i wartości, jakimi się kierują, co jest często powodem niepowodzeń i frustracji. Czasami osoby pracujące w korporacjach próbują szukać odpowiedzi na to pytanie sugerując się misją i wartościami firmy, ale to jednak nie to samo. Osoby te wpadają w wir codziennego działania i osiągania kolejnych celów, ale nie mają czasu na zatrzymanie i refleksję nad tym, co robią i w jaki sposób oddziałują na otoczenie – widzą cel, ale nie zawsze myślą o drodze, która do niego prowadzi. Nie uświadamiają sobie, że prawdziwy przywódca to nie tylko lider, ale także, a może przede wszystkim osoba odpowiedzialna, godna zaufania, partner do wymiany poglądów. Trudno mówić o przywódcy, za którym nie podążają ludzie, ogniwa zespołu lub społeczności na czele których stoi. A to właśnie z nimi powinien być złączony. Inaczej osiąga się cele, jeśli są dziełem wspólnym. Często tylko wtedy są w ogóle możliwe do osiągnięcia.

Jedna z definicji misji mówi o posłannictwie i ważnym odpowiedzialnym zadaniu do wykonania.*

Pretendując do miana przywódcy lub funkcjonując już w tym obszarze warto mieć lub sprecyzować sobie swoją misję osobistą i wartości (sugeruję spisać), które będą stanowiły „kręgosłup” dla naszych działań i podejmowanych decyzji.

Drugim elementem, który występuje w przytoczonej przeze mnie definicji jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za nas samych, nasze rodziny, zespoły, rozwój i funkcjonowanie, ale też odpowiedzialność za nasze działania, wpływ na społeczności, w których funkcjonujemy i dalej patrząc - na świat.

Misja, wartości i odpowiedzialność, to terminy bez których nie ma prawdziwego przywództwa. Uwiarygadniają je. Towarzyszyć im powinny wytrwałość, entuzjazm, konsekwencja, docenianie sukcesu, ale także umiejętność pokonywania przeszkód i koncentracji na rozwiązaniach.

Rzeczy te wydają się być oczywiste, ale czemu mamy obecnie tak mało autorytetów i prawdziwych przywódców?


*Słownik PWN

Wyróżnione posty
Ostatnie posty